Home / Milletsel sanat

Milletsel sanat

mehter
Milletsel sanat: Bir milletin özelliklerini ve gücünü gösteren tamgalardır

Millet özelliğidir
Millet tanımıdır
Millet tamgasıdır
Millet gücüdür
Millet eğitimidir
Millet güzelliğidir
Millet başarısıdır